Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση των παρατάξεων “Πλεύση στην εκπαίδευση”, “Αυτόνομη Παρέμβαση”, “Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση” και των αιρετών εκπροσώπων Δούκα Ευαγγελίας και Σταυρούλας Ηλιοπούλου για τις κρίσεις διευθυντών 2017

Κρίσεις παρωδία σε ένα μνημονιακό τοπίο
Νίκη για τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς των συλλόγων μας που αντιστάθηκαν στην αξιολόγηση από το κατασκευασμένο σώμα τον μονίμων εκπαιδευτικών.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων για την επιλογή των διευθυντών/ντριών, διαδικασία που δεν θα μπορούσε παρά να είναι αντίστοιχη του ρόλου που θέλουν (Υπουργείο, διοίκηση κλπ.) να έχουν οι διευθυντές /ντριες σε ένα τοπίο διάλυσης του δημόσιου σχολείου, των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ένα τοπίο που αμφισβητούνται και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα: αυτά της εργασίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Με την παραπάνω διαδικασία το υπουργείο στόχευε στην επιλογή ενός πιο ελεγχόμενου δυναμικού στελεχών: Διευθυντές/ντριες άρχοντες της σχολικής μονάδας αλλά και ταυτόχρονα υπηρέτες των κάθε λογής πολιτικών που προκρίνονται αυτήν τη στιγμή από υπουργείο και κυβέρνηση. Πολιτικές που σε πλήρη σύμπνοια με ΕΕ και ΟΟΣΑ έχουν στο κέντρο τους την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης (αυτονομία σχολικών μονάδων, χορηγίες κ.α.), την αποδοχή σε ιδεολογικό επίπεδο (ικανός-ανίκανος, επαρκής-ανεπαρκής) της αξιολόγησης ως εργαλείο δικαιολόγησης της ανεργίας και της κοινωνικής ανέχειας μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, την εφαρμογή της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση εκπ/κών) και βέβαια την απρόσκοπτη εφαρμογή του σχολείου της αγοράς, των ταξικών φραγμών και αποκλεισμών, όπως η στροφή μεγάλου μέρους της νεολαίας στη μαθητεία – δηλαδή έξω από τη δημόσια εκπαίδευση στα 14-15 χρόνια. Ένα σχολείο υποταγμένο στις πολιτικές εξοικονόμησης κονδυλίων για την εξυπηρέτηση του χρέους, στην ελαστική εργασία, την πλήρη διάλυση δομών της εκπ/σης, της απαξίωσης των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών αλλά και υποταγμένο στα κάθε λογής ιδρύματα και χορηγούς που έρχονται να προσφέρουν πρωινά γεύματα, πετρέλαιο και κάθε λογής «δωράκια» στα σχολεία, στους μαθητές και τις οικογένειες τους που υποφέρουν από τις πολιτικές των ίδιων επιχειρηματιών, τραπεζιτών, εφοπλιστών, που απολύουν μαζικά, που επιβάλλουν μισθούς 300-400 ευρώ για εξαντλητικά ωράρια, που προωθούν την ελαστική εργασία.
Αυτές οι πολιτικές σαφώς δε θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα άλλο μοντέλο σχολείου όπως και ένα άλλο μοντέλο διευθυντή/ντριας: ενός διευθυντή/ντριας –συντονιστή/στριας που θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτικός τάξης, που θα συντονίζει τη δράση και τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, που θα εκλέγεται από αυτόν και θα είναι ανακλητός, που θα εναλλάσσεται στη συγκεκριμένη θέση με άλλους συναδέλφους/ισσες των σχολείων μας. Ενός διευθυντή-συντονιστή σε ένα σχολείο που θα στηρίζεται στην παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία και στο οποίο κυρίαρχο αλλά και μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων θα είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Όμως, ένα τέτοιο σχολείο σημαίνει ταυτόχρονα άλλη παιδαγωγική αντίληψη, άλλο αναλυτικό πρόγραμμα, άλλη αντίληψη για τη γνώση και το ρόλο του σχολείου.
Στήθηκε λοιπόν μια διαδικασία παρωδία όπου δήθεν ακούστηκαν οι θέσεις ενός σώματος που κατασκευάστηκε για αυτήν την περίσταση (αυτό το μονίμων εκπαιδευτικών), ακολουθήθηκε μια διαδικασία όπου μέσα σε λίγα λεπτά οι υποψήφιοι απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις και … να λοιπόν έχουμε τα υψηλόβαθμα στελέχη της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, στη Δυτική Αττική, μέσα σε 3-10 λεπτά τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου αποδέχθηκαν, απ’ ότι φαίνεται, τη δυνατότητα τους να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους 73 υποψηφίους. Να υποβάλλουν ερωτήσεις που άλλες φορές εστίαζαν στη νομοθεσία, άλλες φορές είχαν παιδαγωγικό και άλλες διοικητικό περιεχόμενο ενώ σε κάποιους ζητούνταν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού τους (και μόνο αυτό το δεδομένο θέτει ερωτηματικά στην αδιάβλητη διαδικασία τους). Κι έτσι, στα επόμενα 5 λεπτά ήταν έτοιμοι να αξιολογήσουν τη συνέντευξη με βάση απαντήσεις που έπρεπε να εξεταστούν σύμφωνα με τα κριτήρια του έντυπου.
Η διοίκηση αποφάσισε όπως φάνηκε να «παίξει» με υψηλές βαθμολογίες ακολουθώντας και την ίδια τακτική στις περιπτώσεις εκείνες που υποψήφιες/ιοι διευθύντριες/ες είχαν καταγγελθεί για αυταρχικές συμπεριφορές και είχαν δημιουργήσει σοβαρά θέματα στα σχολεία τους στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και το σύλλογο διδασκόντων. Οι βαθμολογίες 7 ή 8 σε αυτές τις περιπτώσεις από τη διοίκηση αλλά και την αιρετό της ΔΑΚΕ αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια τους είναι σαφώς αντιδιαμετρικά αντίθετα από αυτά ενός δημοκρατικού σχολείου που λειτουργεί συλλογικά και ενός διευθυντή που σέβεται τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Ιδιαίτερα απαράδεκτη κρίνουμε τη στάση των δύο σχολικών συμβούλων που μετείχαν στο συμβούλιο και αποφάσισαν να βαθμολογήσουν με 8 δύο υποψήφιες με σοβαρές καταγγελίες. Τους θυμίζουμε ότι οι Πόντιοι Πιλάτοι περισσεύουν στην εκπαίδευση και ότι ο καθένας με τη δράση του κερδίζει ή χάνει το σεβασμό και την εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Μέσα στο συμβούλιο δώσαμε τη μάχη ώστε τα χαρτιά αξιολόγησης από το σώμα μονίμων εκπαιδευτικών να μη ληφθούν υπόψη, παρότι, όπως φάνηκε και από τη βαθμολογία των υποψηφίων, δεν θα επηρέαζαν σε κάθε περίπτωση τις βαθμολογίες των υποψήφιων διευθυντών/ντριών. Στην πραγματικότητα, οι βαθμολογίες όσων υποψήφιων είχαν χαρτιά αξιολόγησης δε διαφέρουν συγκριτικά (με βάση τα ποσοστά του απόλυτου άριστα 8 ή των υπολοίπων βαθμολογιών) έναντι όσων (οι οποίοι ήταν συντριπτικά περισσότεροι) τα σχολεία τους ακολούθησαν την απόφαση των συλλόγων και της ομοσπονδίας. Αποδείχτηκε λοιπόν περίτρανα, ότι η όλη διαδικασία ήταν μια επίφαση δημοκρατίας περί του συνυπολογισμού της φωνής των εκπαιδευτικών και στην ουσία αποτελούσε ένα crach-test για την κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε κλίμα συναίνεσης την αξιολόγηση που έρχεται.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε στο συμβούλιο επιλογής στελεχών ως «τα αυτιά και τα μάτια» των εκπαιδευτικών, των συλλόγων διδασκόντων, των συλλόγων εκπαιδευτικών, της μαχόμενης εκπαίδευσης, ώστε να ελέγχουμε τη διοίκηση, υπερασπίζοντας τις συλλογικές μας αποφάσεις, καταγγέλλοντας τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και καλώντας όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς σε μάχη για το μπλοκάρισμα των πολιτικών που διαλύουν το σχολείο, που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αρνηθήκαμε να αξιολογήσουμε και να στηρίξουμε μια τέτοια διαδικασία, στηρίξαμε όμως τις αποφάσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών και βαθμολογήσαμε αρνητικά (3) τις/τους υποψήφιες/ιους που είχαν καταγγελθεί για αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές. Σήμερα δεν αξιολογήσαμε, αύριο θα δώσουμε τη μάχη μαζί με ολόκληρο το κλάδο ενάντια στην αξιολόγηση.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΩΝ ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΚΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΝΗΣΗ

Ανακοίνωση των παρατάξεων

Πλεύσης στην εκπαίδευση

Αυτόνομη Παρέμβαση

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση

και των αιρετών εκπροσώπων

Δούκα Ευαγγελίας και Σταυρούλας Ηλιοπούλου

στο Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δυτικής ΑττικήςΚρίσεις διευθυντών με φόντο την εφαρμογή της αξιολόγησης

και το σχολείο της αγοράς

Επικαιροποιούμε την στάση μας στο Συμβούλιο Επιλογής

Με φόντο τα μνημόνια και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, το σχολείο της αγοράς είναι παρόν, σχολείο φτηνό, ευέλικτο, εντατικοποιημένο, αυταρχικό, βαθιά ιεραρχικό και αντιδημοκρατικό. Η προωθούμενη πολιτική στην εκπαίδευση δεν είναι απλά μνημονιακή δέσμευση  αλλά τομή στο χώρο της εκπαίδευσης με προφανή στόχο να αλλάξει συνολικά και ριζικά   το εκπαιδευτικό τοπίο.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επαναφέρει ουσιαστικά τον 3848/2010 της Διαμαντοπούλου, την παλιά διαδικασία επιλογής δ/ντών και τη συνέντευξη μέσω της οποίας επιδιώκει – όπως έκαναν στο παρελθόν όλες οι ηγεσίες των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – να ελέγξει την τελική επιλογή και αυτών των στελεχών.

Όλη η προηγούμενη φιλολογία για δημοκρατία και  αποφασιστικό ρόλο των συλλόγων διδασκόντων, διαφάνεια κλπ ξεχάστηκε οριστικά και όλα πλέον προσαρμόζονται στα προαπαιτούμενα, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, την επικαιροποίηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ, τις πρόσφατες προτάσεις του ΣΕΒ για την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της ΑΔΙΠΠΔΕ.  1. Δε θα μπούμε στη διαδικασία αξιολόγησης-βαθμολόγησης. Θα παραβρισκόμαστε βάζοντας παύλα (–). Θεωρούμε ότι είναι έξω από κάθε συνδικαλιστική δεοντολογία ο αιρετός εκπρόσωπος να βαθμολογεί με κλίμακα, να αξιολογεί δηλαδή τον κάθε υποψήφιο και να θέτει ερωτήσεις στους υποψηφίους με σκοπό να τους αξιολογήσει τελικά. Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση με διαβαθμισμένη αριθμητική κλίμακα προς τους 73 υποψηφίους εμπλέκει το συνδικαλισμό και το συνδικάτο σε αδιαφανείς διαδικασίες, υπονομεύει κατάφορα την ενότητά του και συκοφαντεί τον συνδικαλισμό που υπηρετεί ενιαία συμφέροντα και όχι παραταξιακές σκοπιμότητες, διευκολύνσεις ημετέρων και κυβερνητικές και κρατικές επιδιώξεις. Τον αφήνει έκθετο σε συναλλαγές με τη διοίκηση και όλους τους μυστικούς και υπόγειους μηχανισμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την αιρετό εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, Λουλούδη Χαλάτση, να μην αξιολογήσει, όπως ακριβώς κάλεσε η Ομοσπονδία να κάνουν και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, και να ακολουθήσουν ενιαία κριτήρια και να τοποθετηθούν δημόσια σ’ αυτό.  1. Για την υπεράσπιση των εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών θα μεταφέρουμε στα όργανα διοίκησης και στη διαδικασία επιλογής των στελεχών, χρησιμοποιώντας την αρνητική αριθμητική βαθμολογία (3) ως μέσο υπεράσπισης των εκπαιδευτικών και των δικαιωμάτων τους, τη θέση και τις αποφάσεις - καταγγελίες Συλλόγων Εκπαιδευτικών ή Συλλόγων Διδασκόντων που κοινοποιήθηκαν στο σύλλογο Π.Ε. που ανήκουν, για υποψήφιους διευθυντές που έχουν παίξει αντιδραστικό ρόλο, με αυταρχικές, αντιδημοκρατικές, αντισυναδελφικές συμπεριφορές, συμπεριφορές που χρησιμοποιούν τις θέσεις εξουσίας για να υποτάσσουν, εκφοβίζουν, εκβιάζουν τους εκπαιδευτικούς και που αντίκειται στα συλλογικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Επειδή θωρούμε ότι εκπροσωπούμε το εκπαιδευτικό κίνημα και τους συλλόγους και δε δρούμε προσωπικά, καλούμε τους Συλλόγους εκπαιδευτικών ΠΕ της Δυτικής Αττικής και των Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου –Φυλής να μας μεταφέρουν της τυχόν καταγγελίες που αφορούν υποψηφίους διευθυντές και διευθύντριες.

  2. . Θα συνεχίσουμε να είμαστε όπως και σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια «η φωνή, το μάτι και το αυτί» του εκπαιδευτικού κινήματος. Θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε τη διαδικασία σε όλες τις φάσεις και θα καταγγείλουμε κάθε προσπάθεια μεροληπτικής αντιμετώπισης υποψηφίων και όποιας μεθόδευσης. Δηλώνουμε ότι θα καταγράψουμε όλη τη διαδικασία του Συμβουλίου Επιλογής και θα δημοσιοποιήσουμε ό,τι εκτιμήσουμε ότι παραβιάζει την ισονομία. Ανάλογες διαδικασίες του παρελθόντος κατέδειξε σωρεία παραβιάσεων με χρήση επιλεγμένων ερωτήσεων για να δικαιολογηθεί θετική ή αρνητική βαθμολογία, με ενίσχυση συγκεκριμένων υποψηφίων που ανήκαν στον διοικητικό, κρατικό και κομματικό μηχανισμό, με πιέσεις και απειλές σε υποψηφίους να μη δηλώσουν συγκεκριμένα σχολεία ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένοι υποψήφιοι. Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγείλουν επίσημα όπου υπάρξουν τέτοιες ενέργειες, ώστε  να τελειώνουμε με τα «φέουδα».

  3. Δηλώνουμε ότι δε θα αποδεχτούμε να γίνουν ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση και να χρησιμοποιηθούν προσχηματικά τα ελάχιστα πρακτικά αξιολόγησης του διευθυντή που συμπληρώθηκαν. Ειδικά, για τα φύλλα αποτίμησης, η προκήρυξη της απεργίας/αποχής που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ, καθώς και η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σε αυτή, έχει ήδη εξασφαλίσει ότι κανένα τέτοιο χαρτί δεν είναι πια ούτε διοικητικά ούτε αξιολογικά υπολογίσιμο γιατί πολύ απλά δεν έχει συμπληρωθεί για όλους και όλες τις υποψηφίους.

  4. Προτείνουμε από τώρα να ανακοινωθούν αναλυτικά όλες οι βαθμολογίες ώστε να είναι εμφανές τι βαθμολόγησε το κάθε μέλος του Συμβουλίου.

23.6.2017

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Απεργία-αποχή : η νέα μάχη ενάντια στην αξιολόγηση ξεκίνησε νικηφόρα!ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                   Ελευσίνα: 20/6/17                
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»                                            Αρ. Πρωτ.: 34
ΕΔΡΑ: 10ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας
 Ρήγα Φεραίου & Φουτρή                                                                   ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ
Πληρ. :Ιακώβου Νένα                                                                          ΚΟΙΝ:ΔΟΕ              
Τηλ:  6909-099055                                                                                                                                                                   
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com                        

Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες των σχολείων της Δυτικής Αττικής που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή μπλοκάροντας στην πράξη την εφαρμογή της αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εκπαίδευση αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από τα 41 σχολεία της περιοχής (όσα είχαν μόνιμο προσωπικό ή υποψήφιο για να συνεδριάσουν)  τα 24 συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΔΟΕ, ενώ σε πολλά σχολεία συνάδελφοι/ισσες δήλωσαν απεργία-αποχή παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιποι από το «ειδικό σώμα μονίμων» συμπλήρωσαν τα αξιολογόχαρτα.
Ενδεικτικά η εικόνα και σε άλλους Συλλόγους:
στον Σύλλογο Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, 13 στα 15 σχολεία δήλωσαν αποχή
στο Σύλλογο ΠΕ «Παρθενώνας», όλα τα σχολεία δήλωσαν αποχή
στον Σύλλογο Αριστοτέλη, 55 στα 58 σχολεία δήλωσαν αποχή
στον Σύλλογο Σαλαμίνας, όλα τα σχολεία δήλωσαν αποχή
στον Σύλλογο Καλλιθέας, 17 στα 27 σχολεία δήλωσαν αποχή
στον Σύλλογο Αμαρουσίου, 23 στα 36 σχολεία δήλωσαν αποχή
στον Σύλλογο Κερατσινίου, 19 στα 24 σχολεία δήλωσαν αποχή

Η νέα μάχη ενάντια στην αξιολόγηση ξεκίνησε νικηφόρα!

                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ                                                                     ΔΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 86Η ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 86Η ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ»
ΨΗΦΙΣΑΝ
644
596
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ
48
47
ΕΓΚΥΡΑ
596
549

2017
2015
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΨΗΦΟΙ
ΑΝΤΙΠΡ.
ΨΗΦΟΙ
ΑΝΤΙΠΡ.
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
      174
      2
158
2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
      166
      2
174
2
ΔΑΚΕ&ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
137
1
132
2
ΑΣΕ–ΠΑΜΕ
117
1
85
0

Από την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκλέγονται:            Κωνσταντόπουλος Περικλής
                                                                                                Παναγιωτακόπουλος Δημήτρης
Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ εκλέγονται:   Ιακώβου Νένα
                                                                                                         Δομούζη Σταυρούλα
Από τη ΔΑΚΕ&ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ εκλέγεται: Μπίρμπας Θοδωρής                                                 
Από την ΑΣΕ-ΠΑΜΕ εκλέγεται:                                                   Παπαδόπουλος Μιχάλης

Ευχαριστούμε τα μέλη του προεδρείου της ΓΣ και της εφορευτικής επιτροπής για τη βοήθειά τους στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου.